Hvor vil du hen herfra?   Til Forrige generation Abraham Brandt
Sämskmakarmästare1781 og vice rådman i Umeå 1792..
Født 1734 i Umeå stad (Landsarkivet i Härnösand).
Død 11 SEP 1793 i Umeå stad (Landsarkivet i Härnösand).

Levnadsbeskrivning: I Hfl finns upptagit en son Anders Abraham Brandt, f. 1760, ingen notering om född utom äktenskap, men Abraham hade inte varit gift före äktenskapet med Anna Margareta Boman (se dödnotis nedan) varför Anders Abraham troligen var et trolovningsbarn som Abraham Brandt hade före äkteskapet.
Dödbok Umeå stad 1793, September. Abraham Brandt död den 11 som Enkling har varit gift en gång, haft 7 barn, en dotter och 6 söner af hvilka 4 ännu lefver.

Före äktenskapet med.

Børn:

Anders Abraham Brandt. Født 1760 i Umeå stad.

Gift 1771 med Anna Margareta Boman. Født 1738 i Umeå (Landsarkivet i Härnösand).
Død 1788 i Umeå (Landsarkivet i Härnösand).

Levnadsbeskrivning: Födelsebok Umeå stad 1738, Maj: Anna Margareta Boman född d. 7 och christnades samme dag. Parantes: Borgaren Abraham Boman og Catharina Burgera Testes: Pastor Mag.... Ihwar, Borgaren Carl Burgerus och Borgaren Peter.... .ding, Nils Burgeri Hustru Anna Meck, Borgaren Hans Grubbströms Hustru Barbro Moman och.... Öbergs Hustru Brita Burgera.

Vigselbok Umeå stad December 1767 d. 22.... Sven Edström och Jungfru Anna Margareta Boman. Anna Boman gift 2. omkring 1772 med Abraham Brandt och hade med honom 7 barn.
I dödboken, Umeå stad saknas uppgifter från december 1788 til juni 1789. Under denna period har Anna Margareta dött.

Enligt Hfl deltog hon i nattvard (husförhör ?) i april och mars 1788 men ej i december 1789 då Abraham Brandt ensam finns noterad for nattvard.

Børn:

Catharina Brandt. Født 1 APR 1773 i Umeå stad, 2022.24.3400.

Olof(Olaus) Brandt.Født 1 JUL 1774 i Umeå stad (Landsarkivet i Härnösand),2022.24.3900.
Olof Brandt har drengen Nils August Brandt med hans tredie hustru Maria Magdalene Nilsdotter Levnadsbeskrivning Ur " Släktnamn i Umeå 1622-18202". 1809 AI:6, 1810 E2 SN, 1819 C3, !794 C4 sn, 1798 C2. Sämskmakarmästare 1796 (Skindgarver) og Borgare, buskap 1796.
Død 21 DEC 1843 i Umeå stad (Landsarkivet i Härnösand).

Carl Gustaf Brandt. Født 20 AUG 1775 i Umeå stad,2022.24.4400 .

Abraham Brandt Jun.. Født 8 FEB 1777 i Umeå stad, 2022.24.5000.

Jacob Johan Brandt. Født 26 DEC 1778 i Umeå stad, 2022.24.5900.

Wilhelm Ludwig Brandt. Født 13 OKT 1781 i Umeå stad. Død 17 JAN 1783 i Umeå stad, 2022.24.15200.

Carl Petter Brandt. Kakelugnmakare 1808, burskap 1810. Født 2 JAN 1783 i Umeå stad, 2022.25.16300.

Jonas Brandt. Født 1785 i Umeå stad, 2022.25.17000.

Opdateret d. 14.05.2011