Hvor vil du hen herfra?   Til Forrige generation Christen Madsen, Knudsgaard
Født 1722 Knudsgaard, Daugbjerg Sogn, Fjends, Viborg Amt, Danmark.
Døbt 17. MAJ 1722 i Daugbjerg Sogn, Fjends, Viborg Amt, Danmark.
Død MAJ 1787 65 år, i Daugbjerg Sogn, Fjends, Viborg Amt.
Begravet 10. JUN 1787 Daugbjerg Sogn, Fjends, Viborg Amt.

Søn af Mads Simonsen og Mette Christensdatter.

Gift 1. gang 15. OKT 1749 i Daugbjerg Kirke, Fjends, Viborg Amt, Danmark.
med Karen Nielsdatter.
Født i 1728 i Søigård, Daugbjerg, Fjends Herred, Viborg,
Døde i Maj 1753 i Daugbjerg Sogn, Fjends Herred, Viborg Amt.
Blev begravet den 3 Jun. 1753 i Daugbjerg Sogn.

Datter af Niels Enevoldsen og Anne Marie Jensdatter.

Børn:

Mette Christensdatter. Født 31 Aug 1750 i Daugbjerg Sogn, Fjends, Viborg Amt.

Niels Christensen. Født AUG 1751 og hjemmedøbt 20. AUG 1751 i Daugbjerg Sogn, Fjends, Viborg Amt.
publ. i kirken 5. SEP 1751 i Daugbjerg Sogn, Fjends, Viborg Amt.

Anne Marie Christensdatter. Født 1753 og døbt 7. Jan 1753 i Daugbjerg Sogn, Fjends, Viborg Amt.
Døde 19. Aug 1753 i Egelund, Haderup Sogn


Gift 2. gang 11. NOV 1753 i Resen Kirke, Fjends, Viborg Amt, Danmark.
med Johanne Villadsdatter.
Født 11. NOV 1731 i Koldkur, Resen Sogn, Fjends, Viborg Amt, Danmark.
Døbt i Daugbjerg Sogn, Fjends, Viborg Amt, Danmark.
Døde 11. OKT 1814 82 år, i Daugbjerg Sogn, Fjends, Viborg Amt.
Begravet 23. OKT 1814 i Daugbjerg Sogn, Fjends, Viborg Amt.

Datter af Villads Jensen og Maren Olufsdatter.

Børn:

Anne Cathrine Christensdatter Døbt 15. JUN 1755 i Daugbjerg Sogn, Fjends, Viborg Amt.

Mads Christensen Døbt 24. APR 1757,
Død 1847 i Svenstrup.
Begravet 13. MAJ 1847 i Sahl, 90 år.
Gift med Johanne Nielsdatter Døbt 8 Jul 1765 Egebjerg, Vridsted Sogn.
Død den 24 Mar 1852 Svenstrup, Sahl Sogn.

Maren Christensdatter Døbt 19 Nov 1758 i Daugbjerg Sogn, Fjends, Viborg Amt.
Døbt 19 NOV 1758 Daugbjerg Sogn, Fjends, Viborg Amt.

Vill Christensen Døbt 19 Apr 1761 i Daugbjerg Sogn, Fjends, Viborg Amt.

Anne Christensdatter Døbt 27 Dec 1763 i Daugbjerg Sogn, Fjends, Viborg Amt.

Anne Marie Christensen Døbt 30 Jun 1765 i Daugbjerg Sogn, Fjends, Viborg Amt.

Ole Christensen. Døbt 15 Nov 15 Nov 1767 i Daugbjerg Sogn, Fjends, Viborg Amt.
Døde 11. JUN 1850, 83 år, i Svenstrup, Sahl Sogn, Ginding, Ringkjøbing Amt.

Johanne Christensdatter Døbt 3 Feb 1771 i Daugbjerg Sogn, Fjends, Viborg Amt.

Christen Christensen Døbt 13 Feb 1775 i Daugbjerg Sogn, Fjends, Viborg Amt.
Døde den 12 Sep. 1802 i Skyum Sogn, Thisted Amt/DK i en alder af 27 år, og blev begravet den 12 Sep. 1802 i Skyum Sogn, Thisted Amt/DK.
Notater:

Christen Madsen var gaardmand i Knudsgaard i Daugbjerg sogn.

Fæstebrev for Christen Madsen.

7/3 1741 fik Christen Madsen sammen med broderen Simon Madsen fæstebrev på Knudsgaard i Daugbjerg Sålydende:
Fæstebrev Jeg underskrevne Herlov Stiernholm til Kjeldgaard og Ørndrup gjør vitterlig, at jeg hermed stæder og fæster Christen Madsen og Simon Madsen til at bebo og gjøre og give agt for den gaard, de begge er barnefødt udi og ikke nogensinde andre steder tjent, men i ald deres tiid har været hos forældrene på min bøndergods i Halds amt, Tiende herred, Daugbjerg sogn i Knudsgaard, som årlig besår ? skjpr rug, 3 lispund smør i fornød, 1 sviin, 1 faar, 1 gås, 2 høns, 1 snes æg og 1 daler rede sølv, taxeret i landmålingens matrikel for 5 tdr. hartkorn, 5 skjpr 1 fdk 1 alb. Hvilken bemeldte gård deres farer før udi 30 års tiid har været og brug, men nu formedelst alderdom af ham til sine sønner er afstået og med husbondens samtykke har opladt aldt ligesom nu forefindes og med hvad derudi og dertil af ejendom og anordnet besætning og eller nu forefinder, hvoraf de skal inden Martinidag årligen svare mig til landgilde 2 tdr. rug, 2 lispund smør, 1 får, 2 høns, 1 snes æg, 2 kæpper gode krydsbær (tyttebær), som i heden der kan afplukkes, og for lønom svin, gås og gæstepenge 3 daler og 1 mark i hele gode danske croner. Deslige ved sig selv og deres folk årlig til fornødenhed inden hver maj måned graved og vejret hundred læs tørv, fuldkommen firskårne, og det af 18 snese hvert læs, som jeg derfra lader hente, item (ligeledes) halvfjerde fuldkomne læs frisk tør lyng. Så skal de kjøre en lang rejse og 2 kortere årlig. Så iøvrigt svare gården Knudsgaard stedse forsvarligt bebygt og stå forefunden vel vedligeholdt, alle dens fornødne huse, så de altid i stand svare til at stå for fuld sum, og aldt dertil liggende aggejord, england og heedejord til skikkeli ghed dørke og bruge. Desforuden svare de af bemeldte og ekstraordinære penge og korn samt påbydende udgifter og derfor så og ovenfor anførte viidere have, når påbydes måtte.Rigtig bevis i den nævnte gård og tilligemed andet jord/ nådigst anordnede qvitteringsbog, hvorved at det er betalt, leveret og gjort, såvelsom i øvrigt efter lands lov og kgl. Forordninger sig rette og forholde i alle måder, som det sig hør og bør, og da de deres livsstid vorde ifæst forundt for Knudsgaard med aldt dertil med rette i mark og by beliggende ejendom til begørig brug. I indfæstning til mig haver de i dag erlagt seksten rdl.

Til stadfæstelse under min hånd og signet, Kjelsgaard den 7. 3. 1741

H. Stiernholm

Fæstebrev II afdeling: Denne vores revers, som efter kgl. Allernådigste forordning af 23 januar 1719 er befalet, at skal gives dette som gjenpart af vores samstemmende originale fæstebrev på bemeldte Knudsgård. Hvilken vi med fornøjelse har i fæste antaget at gjøre og give, hvad der bør og skal forbinde sig til alt foreskrevne fuldkommen. Så og at betale 2 rdl for en lang rejse og 1 daler for en kort rejse, når de ej årlig køres. Så er det aftalt, at foran nævnte vores fader Mads Simonsen og vores moder Mette Christensdatter fremdeles hos og deres børn i Knudsgaard skal forblive og for vor barnlige pligt og vores blivende billighed at nye skikkelig ophold i alderens tid.

Mads Simonsen.

Da Christen Madsen døde 1787 ville Stiernholm formodentlig sælge gården og Mads Christensen har sikkert ikke villet betale for den forlangte pris og fæstede derefter gården i Egelund.

Stiernholm solgte gården 8.8.1787 til Niels Mortensen fra Rostrup for 400 rdl. Da Christen Madsens svigerfader af første ægteskab Niels Enevoldsen afgik ved døden, skulle der skiftes med børnene, og Christen Madsen giver da følgende arveafkald for sin datter af 1. ægteskab (De 2 andre børn er tilsyneladende døde): "Kiendes jeg underskrevne Christen Madsen, boende i Knudsgaard, at min svigerfader Niels Enevoldsen og hans hustru Anna Marie Jensdatter har af mig begieret mig afkald for hvad medgift, som min salig kone Karen Nielsdatter og efterlod sig en datter, som arver ald medgift, som hun medførte. Så lad mig ikke nægte at give afkald og qvittering for mig og mine arvinger en for alle, og alle for en at søge at begære nogen arvepagt eller lod, når de ved døden afgår, hviket jeg tilstår med egen hånd og segl, og ombedt min fader Mads Simonsen og Søren Madsen dette mig til vitterlighed at underskrive og besegle",

Knudsgaard den 30 april 1755 Christen Madsen

Søren Madsen Mads Simonsen

Samme dato giver Niels Jacobsen, boende i Mønsted, gift med Niels Jacobsens anden datter Mette Marie Nielsdatter afkald på hendes arvepart.
Christen Madsen giver også afkald på sin arv efter sin anden kones forældre, som følger: Kjendes jeg underskrevne Christen Madsen af Knudsgaard på sin hustru Johanne Nielsdatters vegne og hermed fuldkommen tilstår at være fornøjet og afbestaldt for al arv og arve rettighed som mig, når det behager den gode Gud ved døden at bortkalde mine kære svigerforældre Wille Jensen og hans hustru Maren Olufsdatter af Koldkur, lovligen og med rette kunne tilkomme, så jeg lover og forsikrer bemeldte mine kære svigerforældre samt ikun yngste søn Jens Willsen og hans arvinger i optænkelig måde, så ingen skifte eller deling efter ovenanførte mine kære svigerforældre Wille Jensen og hustru Maren Olufsdatter, når de er ved døden afgået skal deres højgunstige herskab fra min side eller mine arvingers skyld vorde forrettet siden jeg i alle måder er meget fornøjet og derfor takker skyldigst. Bekræftelig haver jeg dette mit afkald med egen hånd underskreven.

Datum Knudsgård den 23 juni 1763 Christen Madsen, Knudsgaard.

To andre svigersønner, Poul Knudsen Hvolbech, gift med Karen Willsdatter, Jens Hansen, Siørup, gift med Anna Willsdatter , giver ligeledes afkald på den dem tilkomne arvepart. Sidsnævnte Anna Willsdatter er afgået ved døden og efterlod sig 3 umyndige børn. Den ældste søn Jens giver ligeledes afkald.

pil
Simon Madsen
(1651-1728)
Johanne Jørgensdatter
(1651-1729)
Mads Simonsen
(1687-1758)
Mette Christensdatter
(1685-1758)
Christen Madsen
(1722-1787)


Opdateret d. 22.09.2021