Hvor vil du hen herfra?   Til Forrige generation Elias Israelis Thelaus.
Kyrkoherde i Ramsele (sognepræst) 1630 - 1664. Født 1590 i öd (Landsarkivet i Härnösand). Død 1664 i Ramsele sn (Landsarkivet i Härnösand).

Søn af Israel Clemetsson og Märit Hansdotter.

Gift 1:o med Karin Eriksdotter.

Børn:
Alexander Thelaus. Død före 1669 i Ramsele sn (Landsarkivet i Härnösand og L.Bäcklund).

Erik Thelaus. Kyrkoherde i Ramsele, Gymnsist (sognepræst) 1670 - 1678.
Født 1635 i Ramsele sn (Landsarkivet i Härnösand).
Død 1678 i Ramsele sn (Landsarkivet i Härnösand).

Israel Thelaus. Kyrkoherde i Arnäs (sognepræst).
Født i Ramsele sn (Landsarkivet i Härnösand). Død 1666 i Arnäs sn (Landsarkivet i Härnösand).

Eliasdotter Thelaus, 1619.

Gift 2:o med Karin Jönsdotter.

altertavle i gamle kirke

Altertavle i den gl. kirke i Ramsele.

navnetraek

Navnetræ af præsten Elias Thelaus i kirkestol,
gl. kirke i Ramsele.

punkttegn  Notater:

ELIAS ISRAELIS THELAUS Bygdén: Härnösands skifter herdaminne, Ramsele sn.

Elias blev født i 1590 sandsynligvis i öd Gudmundrå sn, hvor hans brødre Clemet Israelsson havde en gård, som han delvist indløste af brødrene Elias. En tredje bror var Laurentius israelere Thelaus, der i 1642 nævnes som en tidligere prædikant i Penningby i Uppland. Elias blev optaget i Uppsala studenterregister den 7. december 1613, var præst Helgum omkring 1617 og blev i 1630 vicepræst Ramsele. Han skændtes med en sognebonde Oluff Håkonsson i Hellingsås i Edsele som støtte og skar hø en søndag aften og var tilbageholdende med at hjælpe ham med at komme hesten over floden, da Mr. Elias gav ham noget rap, så hvid og hvid rejste sig, hvorfor landmanden sagsøgte sin præst. tinget 27. nov. 1630.

I 1634 blev nogle hekse dømt, der tilstod sammen med informanten Barbro Påvelsdotter Sandvik var Blåkulla, som blev ført til appelretten. På amtsrådet i Boteå 10. sept. I 1635 klager Mr. Elias Ramsill over, at han har lidt og lider under store trængsler fra troldmænd, der på alle mulige måder forstyrrer hans ejendom og husholdningsartikler, "at de klipte alt kvæget så gråt som hunde og høns".

Selvom han var ganske velhavende og ligesom repræsentanten nød 2/3 tiende og 12 st. til præstens vedligeholdelse synes han for sin præst, hr. Abraham, at have været ret nidkær, så katedralkapitlet må gribe ind. Præsten Elias besøgte riksdagen i 1651 og underskrev sin beslutning.
Da kommissær P Steuchius, efter at have besøgt sogne i Jämtland, ankom til Ramsele præstegård den 22. februar. 1661 faldt han og skadede foden, så den tilsigtede besøg i det sydlige ångermanland skal installeres og udføres af dekanen. Elias Thelaus døde i 1664, og arven efter ham fandt sted den 5. oktober. 1665, da en tvist blev åbnet mellem den overlevende enke og hendes stedbørn.

Historie af Ramsele gamle kirke 1528 til 1709. I 1548 måtte sogn Gustaf Wasa efterlade sin dyreste skat, et forgyldt sølvmonster, der vejede 2 loddemærker 31/2 loddemetal. Det var som om solen gik ned over en tid med velstand og pragt. Det var kun lidt mere end 200 år siden ærkebiskoppen i Sverige og hans følge besøgte området. Denne sidste tid kunne bestemt fortælle os om et flittigt og trofast folk, der brød ny grund og hårde tider med vilje kæmpede videre i Faxälven-dalen.

Overgangen til den lutherske tro ville næppe have været noget revolutionerende for folket. Den førstnævnte pastor Herr Peder (1528-1555) stod som et bindeled mellem de to tidsperioder. Da han modtog den pastorale rolle, styrede den katolske tro, og da han afsluttede sit livsværk efter 27 år, var Ramsele Parish en evangelisk luthersk kirke. I vores kirkearkiv finder vi den gamle bibel fra året 1540/41, slidt og godt brugt som læsebog under besøg, da den måtte gå i bænke for at teste folks læsefærdigheder.

I 1616 blev Ramsele sogn besøgt af ærkebiskop Petrus Kenicius, da han besøgte Resele sogn. "Tijt blef Ramsil försambling sampt medh Pastore D. Erico Kalladt)". Det var den daværende præst Ericus Gudmundi (1604-1629) præst i Ramsele. I opgørelsen han bragte derefter vi finder "Biblia prenth". I denne opgørelse møder vi også "A fair hook given to Ramsel Kyrkia aff Wår Nåd Drotningh", Karl IXs ægtefælle Kristina av Holstein-Gottorp.

Mässhaken er et værk fra det 16. århundrede i sort og guld, Gustaf II Adolfs farver. Selve stoffet er venetiansk silke-damask, og når vi ser det nærmere, vil vi opdage, at det er syet i et andet tøj. De dyrebare renæssance tøj ved retten blev ofte syet i kirkens ornamenter, efter at de havde fået lov til at tjene slottenes pragt.
Kirken har også en anden skat. Det er en brændt forgyldt sølvkalk med patina, doneret af Gustaf II Adolfs kone Dronning Maria Eleonora. Den daværende pastor Elias Thelaus (1630-1664) besøgte riksdagen i 1651 og kom derefter også i kontakt med dronningen.

I det 17. og 18. århundrede modtog kirken sine møbler og dekoration. Vægmalerierne er fra tiden omkring år 1600. Vi ved ikke, hvem skibsføreren er. Men i al deres enkelhed siger de, at kunstneren, grebet af de bibelske motiver, ønsker at bringe Guds værk til live i sit folk. Hvor mange tilbedere oplevede ikke både lovens budskab og evangeliet i disse billeder? Da de ikke selv kunne læse den gamle bibel, talte kirkens vægmalerier et levende sprog. Der var altid et fast system i kirkens placering af billederne. På den sydlige mur talte tiden fra det gamle testamente, mod nord talte Jesus på billederne. På den østlige mur omkring alteret møder vi billeder fra historien om Jesu lidelse. Kirken skal stå på østsiden mod vest, og menigheden skal se mod Jerusalem;

Kirkemalerierne blev først hvidkalkede i 1668. Vi finder årstallet hugget ind i væggen ved prædikestolen. Prædikestolen blev derefter anbragt ved det sydlige vindue, mens der på den anden side blev placeret to bjælkeborde ved den nordlige mur. Måske var arbejdet allerede begyndt under hans far Elias Thelaus '(l630 ~ l664) tid som præst, da hans navn er angivet, men arbejdet blev afsluttet i 1677. På søjlen i kirkestolen bag indgangsporten finder vi indgraveret Elia Thelaus Anno 1677 25. nov. Bænkene og prædikestolen viser en vis tilknytning til deres udsmykning. I løbet af det 17. århundrede havde den dekorative træudskæringskunst, især fladskæring, sin storhedstid i Norrland. Vi ved ikke, hvem der udførte arbejdet i Ramsele gamle kirke, men her i Norrland, i slutningen af ??det 17. århundrede, dukkede en Jon Carpenter op, og i træskærearbejdet ser hans hånd ud til at blive sporet. Så også med hensyn til kabinettet fra 1653 i sakristiet.

Interessant nok har korets bænkdøre og de to vigtigste rækker af bænke i kirken døre med en anden, mere detaljeret udsmykning. Har disse måske hørt til en talerstol? Det er svært at sige

I korets vindue finder vi to portrætmalerier af farvede glas af sognepræsten Ericus Boderus (1695-1722) og hans kone Brita Nenzelia i 1709. "Han fik vinduet i koret lavet og udskåret". De originale malerier er nu deponeret på Nordisk Museum og erstattet i kirken med kopier. Boderus siges at have været stille og from. "Han gjorde en stor opbygning her i pastoratet og præsiderede pastoratet i 27 år", står det i et brev. Han fik Charles XII's bibel opnået, som stadig er bevaret i den nye kirkes sakristi. Der er også en smuk trearmet lysestage af malm med tre Piper.

pil
Clemet Månsson
(-1576)
Nn Ukendt
Israel Clemetsson Bonde Landsköpmand
(-1616)
Märit Hansdotter
Elias Israelis Thelaus Kyrkoherde/Sognepræst
(1590-1664)


Opdateret d. 9.12.2020