Hvor vil du hen herfra?   Til Forrige generation Biografi om ELIAS ISRAELIS THELAUS Bygdén: Härnösands stifts herdaminne, Ramsele sn. Elias var född 1590 sannolikt i Öd Gudmundrå sn, där hans bröder Clemet Israelsson hade ett hemman, som han delvis inlöst av bröder Elias.
En tredje bröder var Laurentius Israelis Thelaus,
som 1642 nämnes som fordom predikant på Penningby i Uppland. Elias inskrevs i Uppsala studentmatrikel 7 dec 1613, var kaplan Helgum omkring 1617 och blev 1630 tiliträdande pastor Ramsele.
Han råkade i trata med en sockenbonde Oluff Håkonsson i Hellingsås i Edsele som stöd och slog hö en söndagsafton och var ogin att hjälpa honom få hästen över älven, då herr Elias gav honom några rapp, så att blödvite uppstöd, varföre bonden stämde sin pastor på tinget 27 nov. 1630.

År 1634 domfälldes några trollkäringar, som bekant sig jämte angiverskan Barbro Påvelsdotter Sandvik varit Blåkulla, vilket sköts till Hovrätten.
På Landstinget i Boteå 10 sept. 1635 besvärar sig herr Elias Ramsill, att han haver lidit och lider stor nöd av truldomsmänniskor, som på allehanda sätt uppå hans bo och bohag honom besvära, "att thet klyppes all boschapen så weil som hundar och hönss".

Ehuru han var ganska förmögen och liksom företrädaren åtnjöt 2/3 tionden och 12 tr. till kaplanens underhåll, synes han mot sin kaplan herr Abraham varit ganska nidsk, så att domkapitlet måste ingripa. Kyrkoherden Elias bevistade riksdagen 1651 och undertecknade dess beslut.

Då superintendenten P Steuchius, efter att ha visiterat församlingarna i Jämtland, anlände till Ramsele prästgård 22 febr. 1661, föll han och skadade sig foten, så att den tilltänkta visitationen i södra Ångermanland måste installas och förrättas av prosten. Elias Thelaus avled år 1664 och arvsskiftet efter honom ägde rum 5 okt. 1665 då tvist yppades mellan efterlevande änkan och hennes styvbarn.
Opdateret d. 16.04.2019