Hvor vil du hen herfra?   Til Forrige generation
Johannes Olai Petraeus. Regementspastor, Født omkring 1630 i Sunne, Värmland.
Død ca. 1693 i Sunne.

Søn af Olof? og Rachel NN..

Gift i xx Kirke. med Katarina (Karin) Månsdotter. Død 1678 i Sunne. Jämtland/S.

Datter af Mogens Pedersen Herdal og Beret Eriksdotter Blix, 1615..

Børn: .

Magnus Petraeus. Døbt ca. 1664-65, Sunne, län.
Død 1702. Sunne, Värmland. Län

Rachel Petraeus Født 24 Nov 1665, i Sunne, Värmland. Län/SE.
Død 23 Feb 1728. Sankt Petri, Malmö Malmöhus Län

Catharina Petraeus Født 4 Jun 1667. Sunne, Värmland. Län/SE.
Død 1693. Härnösand

Maria Petraeus Født ca. 1669, Sunne, Värmland. län.
Død 12 Feb 1764. Gärds Köpinge, Kristianstads Län

Notater: Mag. Joannes Olai Petræus, Angermannus (1665-78), f. på 1630-talet, modern hette Rachel. Inskrefs som stud. vid Upsala univ. 28 juli 1652 och var under studenttiden informator hos kronofogden Lars Wallmo i Hälsingland. Efter akad. prof promov. fil. mag. år 1661. Han förordnades 1662 efter E. Roshemius till v. pastor i Sunne och blef genom konservation af dennes änka designatus pastor efter den åldrige herr Måns Herdal, hvarvid han förbehöll sig intraderna af annexerna Marby och Norderön samt halfva prästbordet i Sunne. (Hdpr. 2/10 1663.) Vid 1664

Ericus Jonæ Roshemius, f. i Skön, son till kronofogden Jonas Roshem och broder till med. doktor Petrus Roshemius i Sthm; stud. i Upsala 25 okt. 1655; som v. pastor i Sunne angaf han på Frösö ting 18/9 1660 åtskilliga, som försummat Storböndagen s. å., de pliktade, hvar för sig, 40 mk, hvilka delades mellan kyrkan och de fattiga. Afled sannolikt 1662. 40 SUNNE.

Års prästmöte utsågs v. past. mag. J. Petræus till predikant vid nästkommande möte. Ett af honom utfärdadt bettlarebref är aftryckt i JFT 5, s. 190. >En mycket berömlig man och lämnade hederliga barn efter sig> (T.). Han afled år 1678. G. m. Catarina Månsdotter, dotter af khden härst. Måns Herdal och änka efter design. past. Erik Roshemius; förmodl. d. 1680; efter henne gafs i testamente 6 Rdr spec. till kyrkan

Børn: Magnus Petræus, stud. i Ups. ht. 1684, prästv. 1691 till adj. i Offerdal, pastor vid norra Skånska kavalleriet; under polska fälttåget utn. han till khde i Tranås i Skåne 1702, men afled därute i Polen, >sedan the släpat honom med sig sjuk i köld och oväder 14 dagars tid>. Han begrofs på en kyrkogård, som man anträffat under marschen. (Cavallin 2:355.); Rachel, f. 24/11 1665, v. i Sunne prästg. 16/3 1681 m. khden Johan Hofverberg i Malmö, d. 23/2 1728 (se Cavallin 2:16); Catharina, v. i Säbrå 22/3 1685 m. handelsman Anders Johnson Walliin i Hsand; Maria, v. s. d. m. landskrifvaren i södra ångermanlands distrikt Jean Trotz; en dotter, g. m. fändrik Abraham Malmberg (Jämtl. Dombok 22/10 1685).

Opdateret d. 03.10.2020