Hvor vil du hen herfra?   Til Forrige generation Maren Pedersdatter
Født 1738 Hvam, Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt,Danmark.
Døbt 27 Apr 1724 i Borbjerg Sogn.

Datter af Peder Smed Død 1746 og Anne Jensdatter
Født 1714 i Mejrup. Gift 1737 i Mejrup.

Gift 3. FEB 1762 i Borbjerg Kirke, Ringkjøbing Amt.
med Jens Larsen Bukdall.
Født 1724 i Borbjerg Sogn Hjerm, Herred, Ringkjøbing Amt, Danmark.
Døde 1772 og begravet 6 Maj 1772.

Børn:

Maren Jensdatter Født ca. 17 Okt 1762, Borbjerg.

Mette Jensdatter Født 4 Nov 1763, Borbjerg.

Peder Jensen, Bukdal, Født 11 Feb 1765,, Borbjerg.

Karen Jensdatter , Født 30 Nov 1766, Borbjerg.

Anna Jensdatter Født ca. Maj 1768, Borbjerg.

Notater:
Jens Larsen Bukdal Var fæstegaardmand i Bukdal, Borbjerg sogn. Den 10. juni 1772 blev der afholdt skifte efter Jens Larsen (Bukdal), og det fremgaar heraf, at han foruden enken, Maren Pedersdatter, efterlod sig børnene: Peder, "i 8de aar fra Kyndelmisse", Lars, 6 aar og Michel, Maren 10 aar, Mette 9 aar, og Christiana "i 2det aar" Boets samlede indtægt beløb sig til 118 Rdlr. 4 Mk. 8 Sk., men da udgiften oversteg indtægten med næsten 100 Rdlr., blev der intet til deling arvingerne imellem.

Opdateret d. 5.12.2020