Hvor vil du hen herfra?   Til Forrige generation Niels Mortensen>
Født 1714 i Egebjerg, Vridsted Sogn, Fjends, Viborg Amt, Danmark.
Død AUG 1788 74 år.
Begravet 31. AUG 1788 i Haderup.

Degn i Haderup fra 1743 til 1788.

Søn af Morten Degn og Dorthe Egeberg.

Gift 1. gang omkring 1740 må�ske i Haderup Kirke, Ringkøbing Amt, Danmark.
med Johanne Christensdatter Moberg.
Datter af ukendt.
Død 21 September 1760, 48 år.

Børn:
Mette Nielsdatter. Født 9. JUL 1742 i Egeberg, Vridsted Sogn, Fjends Herred, Viborg Amt.
Døbt 9. JUL 1742 i Haderup Kirke
Morten Nielsen. Født 7. Marts 1745 i Egeberg, Vridsted Sogn, Fjends Herred, Viborg Amt.
Døbt 7. Marts 1745 i Haderup Kirke
Christen Nielsen. Født 1746 i Egeberg, Vridsted Sogn, Fjends Herred, Viborg Amt.
Døbt 2. September 1746 i Haderup Kirke.
Døde Dom. Judeca 1749, 1 �r og 5 m�neder gl.
Dorte Nielsdatter. Født 1750 i Egeberg, Vridsted Sogn, Fjends Herred, Viborg Amt.
Døbt 11. Januar 1750 i Haderup Kirke

Gift 2. gang 12. DEC 1762 i Haderup Kirke, Ringkøbing Amt, Danmark.
med Johanne Poulsdatter.
Født 1737 i Haderup Sogn, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Datter af Poul Madsen og Anne Pedersdatter Dahl.

Børn:
Johanne Nielsdatter. Født 8. JUL 1765 i Egeberg, Vridsted Sogn, Fjends Herred, Viborg Amt.
Døbt 8. JUL 1765 i Haderup
Døde 24. MAR 1852 i Svenstrup, 86 år.
Begravet 4. APR 1852 i Svenstrup, Sahl Sogn, Ginding, Ringkøbing Amt.

Udsnit af kirkebog, trolovelse af Niels Mortensen og Johanne Christensdatter

Notat vedr. GAMMEL BIBEL (afskrift).

Denne bibel er skænket af sognepræst Vinsentz Bregenholm, Haderup i 1747 til (Anna Krestine Sangilds Tip-tip oldefar) degnen Niels Mortensen Egebjerg, Haderup. Født 1714 (efter alder ved død). Død i Haderup, begr. 31-08-1788, 74 år gammel. Efter hans død har bibelen tilhørt hans søn af 1. ægteskab Morten Nielsen f. 1745. Degnen Niels Mortensen var degn i Haderup fra 1743 til sin død 1785. Efter afholdt bispevisitats i Haderup skole 13-5-1754 giver Biskop H.A. Brorson han dette vidnesbyrd: Upåklagelig i sit forhold, og nogenlunde skikket til skoleforhold!

Niels Mortensen (1714-1788) Han var altså efter ovenstående født 1714, og der kan næppe være tvivl om, at han er fra Egebjerg, Vridsted sogn, men da Vridsted kirkebøger brændte sammen med kirken og præstegården 26.8.1776 kan tidspunktet for hans fødsel ikke nærmere b ekræftes. Hans fader må have heddet Morten til fornavn, og en vis Morten Andersen optræder da også ved degnens dåb i kirken i Haderup 29.9.1747. Denne Morten Egebjerg er sikkert den samme Morten Egebjerg, som sted?fader, og sammen med Visti Olufsen i Vroue som forlover for en vis Visti Christensen, der 3.4.1737 bliver viet i Feldingbjerg kirke med Mette, Jens Smeds datter i Troelstrup. Ved indførelsen af denne vielse i Fjeldingbjerg kirkebog er vedføjet denne værdifulde oplysning om Morten Egebjerg: at han havde udgivet til ham (d.v.s. Visti Christensen) fæstebrev af 25.3.1714, som blev forevist. I øvrigt synes ejeren af Egebjerggård ned gennem tiderne efter navnene at dømme, at være i slægt med hinanden. Således nævnes Jens Mortensen følgende steder:

Hald Lens jordebøger 1599-1662 og 1545-1546. Jens Mortensen yder fuldt efter Thorstensonkrigen 1660-1662. Hald Lens ekstraskatter, mandstaller 1610-48, andre kilder 1651-1688 og mange andre steder. Jens Mortensen er formodentlig en søn af den Morten Andersen i Egebjerg, der nævnes i Hald Lens jordebøger o.s.v. Niels Mortensen var degn i Harderup fra 1743 til sin død i 1788.Efter afholdt bispevisitats i Harderup skole 13.5.1754 giver biskop H.A. Brorson ham dette vidnesbyrd: "upåklagelig i sit forhold og nogenlunde skikket til skoleforhold. "Iflg. Fjends Nørlyng skøde og pantebog 1740-93 fol. 189 skøder Niels Mortensen, degn i Harderup 17.11.1782? (der står i Arthurs notat 1682) den ham tilhørende bro Hagebro med huse og bygninger for 330 rdl til ungkarl Peder Nielsen Løvel Mølle.

Opdateret d. 29.12.2016